Online Regelen (Coronavirus)

Hersteld Hervormde Gemeente Genemuiden

Adres: Bereklauw 1
Telefoon: 038-3030200

Welkom op de nieuwe website van de Hersteld Hervormde Gemeente Genemuiden.

U kunt middels de rode feedback button per pagina foutjes, en of ideeën melden.
Bekijk hier de aanpassingen tot nu toe (bijgewerkt 7 juli 2020  21:13 uur):

HHG-Genemuiden conformeert zich in de coronacrisis aan de landelijke voorschriften. Voor informatie over kerkelijke activiteiten zie de berichten op deze site en in het kerkblad

Inscherpen, thuis én op de zondagsschool?
„En u zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als u in uw huis zit, en als u op den weg gaat, en als u nederligt, en als u opstaat.” (Deuteronomium 6:7)

De Heere gebiedt Israël door de mond van Mozes dat Zijn geboden (Deuteronomium 5) de kinderen ingescherpt zouden worden. En dat intensief! U zult er van spreken als u in uw huis zit, als u op de weg gaat, en als u neerligt en als u opstaat. Met andere woorden, de Heere vraagt dat het onderwijzen van je kind een constante bezigheid is, iets wat je hele leven doortrekt. Een taak van ouders.
In dat licht moet zeker ook de zondagsschool gezien worden. Het mag een aanvulling zijn op het onderwijs vanuit Gods Woord wat een kind thuis en in de kerk ontvangt. We hopen als leiding van de zondagsschool dat ouders ernst maken met de noodzaak van het inscherpen van Gods Woord in kinderen. Daar rust zegen op! (zie Deuteronomium 6:25). Dit kan daarin tot uiting komen dat u naast het onderwijs wat u uw kind thuis geeft het ook naar de zondagsschool brengt. Maar niet minder belangrijk is dat wanneer uw kind de zondagsschool bezoekt, het ook van huis uit gestimuleerd wordt om de woorden van God in te scherpen. Dit kan door het leren van de psalm en de Bijbeltekst.
Waarom is het inscherpen dan zo belangrijk? Niet om kinderen lastig te vallen of te vervelen met het leren van iets, maar het gaat om niets minder dan hun eeuwig behoud. Het bezig zijn met Gods Woord is de manier waarop de Heere dingen, die uit het hoofd geleerd zijn, een plek wil geven in het hart. We hopen dat daar dan ook tijd voor ingeruimd wordt. „Want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig”, zegt Paulus in 2 Korinthe 4:18. Dit moet toch ook tot uiting komen in hoe wij kinderen leren hun tijd te besteden?


De zondagsschooldeur staat zondags wijd open voor alle basisschoolkinderen van zowel binnen als buiten de gemeente. Het duurt van 13.30 tot 14.15 uur.

Met Kerst en Pasen hebben we bijzondere zondagsschoolvieringen. 

Graag hopen we jou als je dit leest, of úw kind, zondags te ontmoeten!

Voorzitter: G.J. Westhoff, tel. 038 3857966
secretariaat: E.J. Beens,
Klaas Fuitestraat 1a, tel. 038 8519136, of 06 41859004
E-mail: Contactformulier

Agenda:

Geen evenementen

Hallo jongens en meisjes!

Met ingang van zondag 23 augustus is de Zondagsschool weer begonnen!

Iedere zondagmiddag (behalve op Avondmaalszondagen) komen de groepen van 13:30 tot 14:15 uur bijeen in het Hervormd Centrum en de Bethelkerk.

Misschien ben je al eerder geweest, maar misschien ook niet? Voel je van harte welkom om er vanaf komende zondagmiddag bij te zijn.

We leren iedere week een psalm, luisteren samen naar een Bijbelverhaal, verteld door de meester of juf en zijn zo samen bezig met Gods Woord.

Kom jij ook? Wij zien uit naar je komst!

Hartelijke groet,

Leiding Zondagsschool ‘De Zaaier’

Zondagsschool De Zaaier