E-mailadres Digitaal Factureren

Hier kunt u het formulier vinden om uw gegevens door te geven voor het digitaal factureren of voor andere doeleinden.
GA NAAR FORMULIER

Hersteld Hervormde Gemeente Genemuiden

Adres: Bereklauw 1
Telefoon: 038-3030200

Bij de agenda zijn er dingen veranderd.
Binnenkort komt hier meer informatie over.

Heeft u problemen meld het ons

ANBI informatie Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente Genemuiden

RSIN: 814916880 (dossier nr. 05075548 d.d. 30-06-2004)

Tenaamstelling: Stichting Vermogensbeheer Nederlandse Hervormde Gemeente (in Hersteld Verband) te Genemuiden

Postadres: Bereklauw 1, 8281 MT Genemuiden

Bestuurssamenstelling: de heren E.K. Pleijsier, Z.K. Selles, G. vd Spek, H. Timmerman, J. Slingerland en H. van der Kerke

Beloningsbeleid: Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Beleidsplan: Er is geen beleidsplan omdat de Stichting al jaren ‘slapende’ is. De Stichting bezit en beheert geen bezittingen en heeft geen schulden. Eind 2007 heeft de formele overdracht plaatsgevonden van het gehele vermogen aan de Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente te Genemuiden.

Doelstelling volgens artikel 3 van de oprichtingsakte d.d. 24 juni 2004:

Het verkrijgen, beheren, administreren en beschikken over vermogenswaarden van de Nederlands Hervormde Gemeente (in Hersteld Verband) te Genemuiden.

Uitgeoefende activiteiten:

- Vanaf het boekjaar 2008 zijn er geen activiteiten meer ontplooid.

Financiële verantwoording 2022:

- Samenvatting van de balans 2022

Actief- en passief zijde bedragen € 0,00, kapitaal bedraagt per eind 2022 € 0,00.

- Samenvatting van staat van baten en lasten over 2022:

Het totaal van de baten bedroeg in 2022: geen

Het totaal van de lasten bedroeg in 2022: geen

Het resultaat van het boekjaar in 2022 bedroeg: € 0,00