E-mailadres Digitaal Factureren

Hier kunt u het formulier vinden om uw gegevens door te geven voor het digitaal factureren of voor andere doeleinden.
GA NAAR FORMULIER

Hersteld Hervormde Gemeente Genemuiden

Adres: Bereklauw 1
Telefoon: 038-3030200

Bij de agenda zijn er dingen veranderd.
Elke avond om 23:00 uur wordt deze automatisch bijgewerkt.
Aan het eind van de week komt er dan de lutergie op te staan van de komende zondag. Deze vindt u dan bij de erediensten, of als u op de homepage bij een agendaitem op 'meer informatie' klikt.

Heeft u problemen meld het ons

TOERUSTINGSCURSUS EVANGELISATIE IN GENEMUIDEN

Wie herkent het niet? Regelmatig een verlangen hebben om het evangelie uit te dragen, maar toch ook telkens schroom te ervaren om een gesprek over het geloof aan te gaan. Een meerderheid van de Nederlanders geeft aan niet (meer) religieus te zijn. Het kan dus zomaar zijn dat uw onkerkelijke buren u wel elke zondag naar de kerk zien gaan. Maar heeft u wel eens een gesprek met hen over het geloof in de God van de Bijbel en Wie de Heere voor u is? Er zijn zoveel mensen die nooit meer uit de Bijbel lezen en het enige wat ze van de Bijbel zien en horen, dat is van u of van jou. Aangrijpend! Dan is het ontzettend belangrijk om een 'leesbare brief' te zijn. Maar óók om goed van de Heere Jezus te spreken. Durft u nog langer te zwijgen als u bedenkt dat er zovelen zijn die de Heere Jezus niet als hun Zaligmaker kennen en de eeuwigheid komt steeds dichterbij? Hoe begin je dan een gesprek met je buren, je familie, op je werk, op school? 

De commissie evangelisatie van de Hersteld Hervormde Kerk organiseert inmiddels al een aantal jaren een tiendaagse cursus die juist op deze vragen ingaat en mensen wil toerusten om in eigen omgeving het Evangelie uit te dragen. D.V. komend najaar start deze cursus o.a. in Genemuiden. Doet u / doe jij ook mee? 

De cursus wordt op zaterdagmorgen gegeven door docenten die de hierboven genoemde spanning herkennen en in meer of mindere mate ervaring hebben in het evangelisatiewerk. De cursus zal vooral praktisch gericht zijn. Er is een lesprogramma opgesteld voor tien lesdagen. We denken na over de opdracht tot evangelisatie, hoe we kunnen evangeliseren (dicht bij huis of verder weg), hoe we de diverse doelgroepen kunnen benaderen, kinderevangelisatie, de vraag van het lijden en we gaan heel praktisch aan de slag met communicatie. Evangeliseren is in de eerste plaats luisteren en dan pas Gods Woord brengen, in het geloof dat Zijn Woord niet ledig terug zal keren, maar zal doen wat Hem behaagt, en voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe Hij het zendt. 

Wij hopen dat uw/jouw belangstelling gewekt is en zien uw/jouw aanmelding graag tegemoet! Neem gerust contact op als u/jij nog met vragen zit!

Locatie: HHG Genemuiden, Bereklauw 1

Contactpersoon: Hans Verhoek tel.nr. 06-55156685

Data: D.V. 12 oktober 2024, 26 oktober 2024, 9 november 2024, 23 november 2024, 14 december 2024, 11 januari 2025, 15 maart 2025, 5 april 2025, 10 mei 2025, 7 juni 2025, terugkomdag 6 september 2025

Tijd: 9.00 – 12.30 uur

Kosten: € 50,00 per persoon, € 75,00 per echtpaar

Verdere informatie en aanmelding: https://www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie/toerusting/cursus-evangelisatie/inschrijfformulier